Powstanie w Getcie Warszawskim

Powstanie Warszawskie

Ślady Kul
Ślady Pamięci
History of art department
Ślady Kul, Ślady Pamięci

Idea

Warszawa jest miastem dwóch powstań. Trauma II wojny światowej przeorała historię tego miasta na zawsze, ściągnęła ogromną tragedię i spustoszenia, ale też wykuła tożsamość, do której chętnie się odwołujemy przy okazji kolejnych rocznic. W kwietniu wspominamy 1943 rok i Powstanie w Getcie Warszawskim – walkę Żydów o godną śmierć w realiach masowego ludobójstwa.

W sierpniu z kolei powracamy myślami do roku 1944, kiedy partyzanci i mieszkańcy Warszawy podjęli tragiczną walkę o wyzwolenie stolicy spod hitlerowskiego jarzma. Oba te powstania, okupione ogromną daniną krwi, wiązały się z niezgodą na niewolę – były rozpaczliwym i bohaterskim zarazem krzykiem o wolność, o prawo do samostanowienia i śmierci na swoich warunkach, z bronią w ręku.
Lata mijają, odchodzą kolejne pokolenia, pamięć o wojnie i o powstaniach coraz częściej staje się suchą faktografią, w najlepszym razie – historią znaną jedynie z opowieści dziadków, pradziadków. Świat się zmienia, a wraz z nim zmienia się Warszawa, niemniej jednak tamte dramatyczne wydarzenia nadal widać w pejzażu tego niesamowitego miasta. Wciąż istnieją mury, które noszą wojenne szramy. Ślady po kulach. 

Odszukaliśmy w Warszawie dziesięć takich wyjątkowych miejsc i przygotowaliśmy odlewy w brązie powstańczych śladów po kulach, by upamiętnić w brązie te blizny wojennej przeszłości. W taki sposób stworzyliśmy Kolekcję Pamięci.

Kolekcja pamięci

Logo

Logo akcji „Ślady pamięci” nawiązuje do tematu przedsięwzięcia, czyli śladów po strzałach z broni palnej nadal widocznych na warszawskich budynkach a które padły podczas Powstania zarówno w Getcie Warszawskim w 1943 roku, jak i Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Nie jest to jednak ślad pochodzący z jednego konkretnego miejsca. Symbolizuje on losy całej Warszawy. Opowiada o zniszczeniu miasta i cierpieniu ludności w dużej mierze cywilnej. Jest bowiem połączeniem fragmentów czterech śladów pozostałych na warszawskich murach w różnych częściach miasta i pochodzących z obydwu powstań. W ten symboliczny sposób nasze logo kumuluję pustkę, śmierć oraz cierpienie naszego miasta i ich Mieszkańców.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090