Powstanie w Getcie Warszawskim

Powstanie Warszawskie

Ślady Kul
Ślady Pamięci
a a History of art department
Ślady Kul, Ślady Pamięci

Idea

Warszawa jest miastem dwóch powstań. Trauma II wojny światowej przeorała historię tego miasta na zawsze, ściągnęła ogromną tragedię i spustoszenia, ale też wykuła tożsamość, do której chętnie się odwołujemy przy okazji kolejnych rocznic. W kwietniu wspominamy 1943 rok i Powstanie w Getcie Warszawskim – walkę Żydów o godną śmierć w realiach masowego ludobójstwa.

W sierpniu z kolei powracamy myślami do roku 1944, kiedy partyzanci i mieszkańcy Warszawy podjęli tragiczną walkę o wyzwolenie stolicy spod hitlerowskiego jarzma. Oba te powstania, okupione ogromną daniną krwi, wiązały się z niezgodą na niewolę – były rozpaczliwym i bohaterskim zarazem krzykiem o wolność, o prawo do samostanowienia i śmierci na swoich warunkach, z bronią w ręku.
Lata mijają, odchodzą kolejne pokolenia, pamięć o wojnie i o powstaniach coraz częściej staje się suchą faktografią, w najlepszym razie – historią znaną jedynie z opowieści dziadków, pradziadków. Świat się zmienia, a wraz z nim zmienia się Warszawa, niemniej jednak tamte dramatyczne wydarzenia nadal widać w pejzażu tego niesamowitego miasta. Wciąż istnieją mury, które noszą wojenne szramy. Ślady po kulach. 

Odszukaliśmy w Warszawie dziesięć takich wyjątkowych miejsc i przygotowaliśmy odlewy w brązie powstańczych śladów po kulach, by upamiętnić w brązie te blizny wojennej przeszłości. W taki sposób stworzyliśmy Kolekcję Pamięci.

Kolekcja pamięci

Logo

Logo akcji „Ślady pamięci” nawiązuje do tematu przedsięwzięcia, czyli śladów po strzałach z broni palnej nadal widocznych na warszawskich budynkach a które padły podczas Powstania zarówno w Getcie Warszawskim w 1943 roku, jak i Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Nie jest to jednak ślad pochodzący z jednego konkretnego miejsca. Symbolizuje on losy całej Warszawy. Opowiada o zniszczeniu miasta i cierpieniu ludności w dużej mierze cywilnej. Jest bowiem połączeniem fragmentów czterech śladów pozostałych na warszawskich murach w różnych częściach miasta i pochodzących z obydwu powstań. W ten symboliczny sposób nasze logo kumuluję pustkę, śmierć oraz cierpienie naszego miasta i ich Mieszkańców.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090