Powstanie w Getcie Warszawskim

Powstanie Warszawskie

Gru 1 2020 - Gru 1 2020

Hozjusza 2

Date
  • Gru 1 2020 - Gru 1 2020

Location

Warszawski kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu mieszkańcy kojarzą przede wszystkim z najnowszą historią. To tu od października 1980 roku co miesiąc odbywały się msze za ojczyznę, odprawiane m.in. przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Liturgie szybko przybrały postać patriotycznych i antykomunistycznych manifestacji. Ściągały tysiące wiernych, nie tylko z Warszawy. Tutaj w 1981 roku poświęcono sztandar NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa, a w 1983 roku odbył się pogrzeb skatowanego przez milicję maturzysty Grzegorza Przemyka. 3 listopada 1984 w kościele św. Stanisława Kostki tłumy pożegnały podczas uroczystości pogrzebowych księdza Jerzego Popiełuszkę.

Prace nad budową świątyni rozpoczęły się w 1930 roku. Autorem projektu był Łukasz Wolski. We wrześniu 1939 roku, podczas obrony Warszawy, świeżo wybudowany kościół został uszkodzony przez pociski artyleryjskie i bomby lotnicze.

Podczas Powstania Warszawskiego w kościele – podobnie jak w wielu innych świątyniach – zorganizowano szpital polowy. Z relacji dowódcy żandarmerii, ppor. Henryka Rosika „Grzymały”, w pewnym okresie podziemia kościoła św. Stanisława Kostki zapełniło blisko 600 osób. Odbywały się tu również zaprzysiężenia żołnierzy.

W pewnym momencie kościół spełniał ważną funkcję strategiczną – powstańcy magazynowali tutaj broń. Między innymi z tego powodu szybko stał się miejscem zawziętych walk, w wyniku których ucierpiała konstrukcja budowli. Najbardziej zrujnowana została fasada kościoła.

Jeszcze w latach czterdziestych przystąpiono do remontu świątyni. Jednym z pierwszych przedsięwzięć było usuwanie uszkodzeń powstałych podczas okupacji, w tym dziur po kulach powstałych w wyniku ostrzeliwań. To dlatego dziś zachowały się one jedynie na ogrodzeniu świątyni.

W samym kościele i jego otoczeniu znajdziemy jednak wiele pamiątek po walkach, jakie toczyły się tu w sierpniu 1944 roku i osobach, które brały w nich udział. W samej świątyni odnajdziemy liczne tablice wotywne poświęcone żołnierzom i dowódcom powstania, na zewnętrznej ścianie kościoła znajduje się ściana pamięci narodowej z tablicami upamiętniającymi martyrologię Polaków. Na jej tle ustawiony jest pomnik poświęcony najmłodszym żołnierzom powstania warszawskiego. Rzeźba ukazująca dwóch, wspierających się chłopców w żołnierskich mundurach to praca uczestniczki Powstania Warszawskiego – rzeźbiarki Jadwigi Zboińskiej-Załuskiej ps. „Jadźka”.

adres

Kardynała Stanisława Hozjusza 2

ważne osoby

ppor. Henryk Rosik, ps. „Grzymała”, kpr. Andrzej Wiczyński „Antek”

los wojenny

We wrześniu 1939 roku kościół uszkodziły bomby lotnicze. Podczas powstania działał tu szpital polowy i magazyn broni.

los współczesny

Kościół przetrwał wojnę. Od października 1980 roku co miesiąc odbywały się tu msze za ojczyznę, odprawiane m.in. przez księdza Jerzego Popiełuszkę.

„Efekt był taki, że z Dworca Gdańskiego ten pociąg pancerny, który był na dworcu, strzelał w kierunku kościoła, obecnie Stanisława Kostki, dlatego że kościół przesłaniał całe przejście na ulicę Słowackiego. Chcieli Niemcy zburzyć ten kościół, ale jakoś się nie udało, pociski przechodziły bokiem. Stał po wojnie również ten kościół.”
Zbigniew Janusz Stalewskicywil

„Nie wiem, z kim niosłam rannego, który miał ścięte pół czaszki – okropna sprawa. To było na ulicy Hozjusza. Mijamy kościół św. Stanisława Kostki niosąc go (już nie wiem, do którego punktu), spotyka nas ksiądz i podaje mu hostię w tą miazgę, w tą niekrwawiącą już, ale otwartą czaszkę. To mi się też śniło.”
Maria Radomska „Wacka”sanitariuszka, Obwód II „Żywiciel”

„W czasie Powstania zginęło… straciłem chyba sześciu chłopców. Część zmarła zaraz po wojnie, a część wykrusza się teraz. W tej chwili mówię, że to moi chłopcy, bo tak ich mam zakodowanych w pamięci, ale dzisiaj są to starsi panowie i ja już jestem mocno starszy pan. Spotykamy się raz do roku, 30 września w rocznicę kapitulacji, na mszy w kościele [świętego] Stanisława Kostki na Żoliborzu. Potem idziemy do klubu powstańczego, który przedtem mieścił się w Klubie Żoliborskim.”
Andrzej Wiczyński „Antek”kapral podchorąży, Obwód II „Żywiciel”, dowódca plutonu 227 BS Szarych Szeregów

Kolekcja pamięci

Budynek

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090